FOD Sociale Zekerheid

Na centralisatie van enkele algemene diensten en de bijhorende IT-infrastructuur had de FOD Sociale Zekerheid nood aan een aangepaste back-upomgeving. De oplossing van Neoria bood de verwachte vereenvoudiging met behoud van de continuïteit van de dienstverlening. Bovendien zorgde het nieuwe back-upsysteem voor tijdswinst, transparantie en een aanzienlijke kostenbesparing.

 

Ontdek hoe Neoria dankzij de juiste aanpak de klus klaarde voor de FOD Sociale Zekerheid.

De problematiek

Toen de FOD Sociale Zekerheid haar centrale diensten vanuit drie locaties in de nieuwe Finance Tower onderbracht, verhuisde ook de hele computer- en netwerkinfrastructuur mee met als resultaat één centrale IT-omgeving. Essentieel daarbij was dat de dienstverlening aan de burgers, die grotendeels steunt op ICT, op geen enkel moment in het gedrang mocht komen.

 

In een volgende fase ging de FOD Sociale Zekerheid op zoek naar een nieuwe performante back-upoplossing. Die moest niet alleen minder complex zijn, maar tevens de noodzakelijke zekerheid bieden.

 

over FOD Sociale Zekerheid

De opdracht van de 700 ambtenaren van de FOD Sociale Zekerheid is het coördineren en ondersteunen van het sociaal beleid, instaan voor de sociale dienstverlening en sociale fraude bestrijden. Dankzij doorgedreven kennis, samenwerking, innovatie en flexibiliteit creëert deze overheidsdienst een sociaal beleid op maat van de burgers. Een performante IT-omgeving en bijhorende back-up is cruciaal voor een vlotte werking en kwaliteitsvolle dienstverlening van deze overheidsdienst.

Back-up hinkt achterop

Na eenmaking van de IT-infrastructuur werd snel duidelijk dat de bestaande back-upoplossingen niet langer voldeden. Enerzijds waren de datavolumes te groot geworden voor het bestaande systeem, en zeker na de fusie was de back-upomgeving veel te complex. Met zes verschillende back-upomgevingen, vijf types software en meer dan zes tapetechnologieën was het overzicht een beetje zoek.

1 op 1 partnership
De back-upomgeving moest na een eerste vereenvoudiging echter sneller dan voorzien opnieuw herbekeken worden omwille van externe factoren. Joris Verreycken, verantwoordelijke System & Database beheer bij de FOD Sociale Zekerheid: “Met verschillende partijen verdergaan zagen we niet zitten. Een back-up is cruciaal voor de vlotte werking van onze dienst en daarom was het voor ons erg belangrijk met één partner samen te werken die verantwoordelijkheid neemt voor de complete dienstverlening. Neoria bleek de geknipte partner te zijn.”

De oplossing

Vereenvoudiging

De oplossing van Neoria stelde de overheidsdienst in staat nog verder te vereenvoudigen. Het resultaat vandaag is nog twee back-upomgevingen (één voor mainframe en de andere voor de rest), twee types software en nog slechts één tapetechnologie. Die vereenvoudiging trekt zich door naar het back-upproces zelf. Waar vroeger nog heel wat zaken manueel moesten gebeuren, gebeurt dat vandaag rechtstreeks en automatisch. De meeste recente back-ups zijn bovendien online beschikbaar en enkel oudere back-ups worden nog op tape bewaard. Dat zorgt voor een aanzienlijke tijdswinst en dus een betere dienstverlening.

Kostenbesparing en tijdswinst

Dankzij de nieuwe omgeving kon de FOD Sociale Zekerheid heel wat besparen op het vlak van infrastructuur. Minder servers, een kleinere disk pool, een lager verbruik en een drastische daling van het aantal schijven. Iets wat mooi aansluit bij haar strategie van operationele vereenvoudiging. Door het budget anders en efficiënter in te zetten werden heel wat kosten bespaard.

De gekozen oplossing bood heel wat mogelijkheden rond deduplicatie. Zo is de tijd die nodig is voor het maken van een back-up gehalveerd. Bovendien kunnen verschillende back-ups simultaan genomen worden. Het totale back-upvolume is tot slot een pak groter dan voordien.

Transparantie

Bij het uitrollen van dit project werd meteen ook het back-upbeleid geëvalueerd. Uiteindelijk daalde het aantal regels met maar liefst 66%. “Ons beleid is vandaag een pak transparanter en duidelijker”, aldus Joris Verreycken.

Bekijk onze diensten en ontdek hoe we jou organisatie kunnen bijstaan.

“Het succes van dit project is voor een groot deel het gevolg van de vlotte en professionele samenwerking tussen de specialisten van Neoria en onze mensen. Wij waren al vertrouwd met de gekozen software, maar het is dankzij de expertise van Neoria dat we erin geslaagd zijn binnen de vooropgestelde deadline een oplossing te implementeren die perfect aansluit bij onze noden. Vandaag staat mijn team zelf in voor het operationele beheer van de back-upomgeving, maar we kunnen altijd bij de mensen van Neoria terecht voor specifieke vragen.”

Joris Verreycken

verantwoordelijke voor System & Database Beheer bij de FOD Sociale Zekerheid